BETOONISEGUD ON KVALITEETSED JA NÕUETEKOHASED!

Lääne Betoonile on väljastatud tootmisohje sertifikaat nr. 0593. vt. Sertifikaat
Tehase tootmisohje on pideva järelevalve all. Järelevalvet teostab Tallinna Sertifitseerimisasutus.
Tootmine toimub vastavalt EVS-EN 206:2014+A2:2021 standardile. 
vt. vastavusdeklaratsioon
Väljastatava betoonisegu spetsifikatsioon esitatakse saatelehel.
Betooni katsetamine toimub pidevalt Lääne Betooni laboris. Paralleelkatseid teostab TalTech Ehitusmaterjalide Teadus- ja Katselaboratoorium

KVALITEEDI TAGAVAD:

 •  Tootmisohje järgimine, regulaarne TO  järelevalve
 • Sertifitseeritud materjalide kasutamine
 • Regulaarne toodangu kontroll laboris
 • Töötajate täiendõpe
 • Uuem betoonitehas
 • Kaasaegsed ja hooldatud veokid-betoonipumbad

SERTIFITSREERITUD MATERJALID

 • Betooni valmistamiseks kasutame ainult sertifitseeritud materjale.
 • Kasutatavad tsemendid vastavad EVS-EN 197-1:2011 nõuetele. Kasutame SIA Schwenk tsementi.
 • Liiv ja killustik vastavad EVS-EN 12620:2005+A1:2008 nõuetele.
 • Betoonilisanditest kasutame Remei toodangut ja betoonitehnoloogiat.
 • Vesi on Haapsalu Veevärk AS-i poolt pakutav tsentraalne joogivesi.

BETOONILABOR

 • Betoonilabor on iga endast ja kliendist lugupidava betoonitehase loomulik osa.
 • Peamine ülesanne on vahetu ja pidev kontroll tehase jooksva toodangu üle.
 • Laboriseadmed on nõueteokohased ja perioodiliselt kalibreeritud. Kalibreerimist teostab AS Metrosert.

SELGITUSED

KUUBIKUTE PURUSTAMINE BETOONI SURVETUGEVUSE MÄÄRAMISEKS (VIDEO)